• Æstetiske fag
  • Dansk
  • Tværfag

Mellemtrinnet skriver fabler

En 5. klasse arbejder tværfagligt i en emneuge om fabelgenren. Informationssøgning om kunstneren, højtlæsning af fabler og besøg på et museum med en udstilling med fabelskulpturer af kunstneren Steen Lykke Madsen. Der laves lignende fabelfigurer ved hjælp af raku-brænding udenfor.

Mellemtrin (5:15 min.)