Om projektet

Udeskole.nu er et forsknings- og erfaringsbaseret e-læringsmateriale, som er udarbejdet med støtte fra LB-fonden og Friluftsrådet. Materialet har som primære formål at støtte og inspirere skoler til at udvide deres undervisnings- og arbejdsformer til også at omfatte udeskole med afsæt i skolernes egne mål, værdier, erfaringer, traditioner og forudsætninger.

Materialet formidler erfaringer fra de tre projekter Udvikling af Udeskole; Udeskolevejlederkursus for eksterne formidlere og DGI Udeskole, Læring i bevægelse; og det giver et indblik i den nyeste forskning på udeskoleområdet.

Materialet består af en bog samt denne hjemmeside, som rummer længere artikler og cirka 100 videoklip. Videoerne er produceret af lærere og pædagoger, som har deltaget i ovenstående tre projekter, med henblik på at give deres gode erfaringer videre. Bogen er sendt ud til alle landets skoler i august 2018 sammen med en henvisning til hjemmesiden.

God fornøjelse!

Niels Ejbye-Ernst, VIA UC og
Dorte Vang Eggersen, VIA UC

Tusind tak til lærere, pædagoger, børn og ledere fra skoler, som har deltaget i henholdsvis projekt Udvikling af Udeskole; Udeskolevejlederkursus for eksterne formidlere og DGI Udeskole, Læring i bevægelse for deres store engagement og for deres uvurderlige bidrag i form af videoklip og andre former for erfaringsudvekslinger.