• Matematik

Mellemtrinnet etablerer biotoper

I N/T skal eleverne observere deres egne biotoper hen over året. Matematiktimerne bruges til at etablere biotoperne ved hjælp af reb og beregninger for at lære om vinkler, måling, areal, polygoner, vinkler, mv. Læreren fortæller kort om udfordringerne ved at få eleverne til at eksperimentere, anslå og gætte, når de arbejder i uderummet.

Mellemtrin (5:48 min.)