• 0. klasse

0. Klasse observerer et sted i naturen året rundt

På den ugentlige indskolingsdag går en klasse ud til det samme sted 4 gange på et år for at observere de skiftende årstider og de ændringer, det forårsager i naturen. Hver elev har sit eget afgrænsede sted derude.

Indskoling (5:02 min.)