• Natur-teknologi

Vandhuller og hukommelse – Lektor Niels Ejbye-Ernst, VIA UC

Klip fra TV2N´s serie om Nationalpark Thy. Udeskoleforsker Niels Ejbye-Ernst fortæller om udeskole, og om hvordan det kan fremme elevers hukommelse for det lærte, når de får lov at undersøge, mærke og tale sammen om det, de finder. Kommentarerne knyttes til et undervisningsforløb, hvor en klasse med en naturvejleders hjælp indsamler og bestemmer vanddyr fra en sø i skoven.

Andet (13:20 min.)