• Skoleportrætter

Hals Skole – matematik på mellemtrinnet

En 6.klasse undersøger hvor meget vand, der kan tænkes at ligge på skolens fodboldbane, hvis det ikke sivede ned i jorden. Hvad sker der i byer, hvor regnvandet jo ikke synker ned i jorden, fordi der mest er asfalt? Et matematikspørgsmål besvares ved at eleverne arbejder i grupper i uderummet. Filmen og forløbet har været del af et samarbejde og et udviklingsprojekt mellem skolen og UCN. Lærer og konsulent/forsker kommenterer forløbets muligheder for at skabe undren, gøre arbejdet autentisk og motivere.

Mellemtrin (7:59 min.)