• Specialundervisning

Indskolingen, mønstre i hverdagen, algebra

En lille flok elever på 9 år arbejder med at kunne genkende systemer i figurmønstre og at bruge forholdsord i beskrivelser af mønstre. Forløbet hører hjemme i de æstetiske fag, men er også dansk- og matematikfagligt. På en gåtur finder eleverne mønstre i byen.

Andet (6:42 min.)