• Æstetiske fag
  • Tværfag

Bæredygtig by, håndværk og design, dansk, matematik

En 5. årgang finder i en projektuge nogle bud på, hvordan man kan designe og udvikle en bæredygtig by. De besøger undervejs Designmuseum Danmarks Afdeling for Bæredygtigt Design og iagttager på turen tilbage nogle aktuelle byggerier. Læreren præsenterer forløbet med egne overvejelser over lærerrolle og brug af eksterne læringsmiljøer.

Indskoling (9:56 min.)