• Dansk

i-Bog om solsikker, opdagende skrivning

En indskolingselev har skrevet en Ibog ved hjælp af app´en Book Creator i forbindelse med arbejdet i skolehaven. Der er tale om en multimodal instruerende tekst om at så solsikker. Opdagende skrivning og sprog som ledsagelse til handling.

Indskoling (0:26 min.)