• Dansk
  • Tværfag

Mellemtrinnet – venskaber, dansk og kristendom

I 3. og 4. klasse arbejdes der i skoven med temaet venskab. Danskfaglig fokus på tekstforståelse, oplevelse og indlevelse og kristendomsfagligt på livsfilosofi og etik. Eleverne skal blandt andet beskrive deres fantasiven i en tekst, der er personkarakteriserende og struktureret af handlingsbroen.

Mellemtrin (4:12 min.)