• Dansk

Indskolingen skriver Haikudigte

2. klasse skriver haikudigte med afsæt i sansninger af og i naturen. Naturen og det sanselige forklares som en af grundstenene i den japanske haikudigtning.

Indskoling (2:30 min.)