• Dansk

i-Bog om kaniner, opdagende skrivning

En indskolingselev har skrevet en Ibog ved hjælp af app´en Book Creator efter at have besøgt et sted med kaniner. Der er tale om en multimodal fagtekst med speak, skrift og billeder. Opdagende skrivning og sprog som ledsagelse til handling.

Indskoling (1:20 min.)