• Matematik

Indskolingen måler legepladsen

I en 1. klasse arbejdes der med at anslå og måle længder. Der tales om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder, og eleverne bruger blandt andet de meterstokke, som de selv har produceret året før.

Indskoling (12:05 min.)