• Natur-teknologi

Landskabsmåling i geografi

En 6. klasse tager ud i nærområdet og arbejder der med højdemåling, målestoksforhold og vejr- og istidspåvirkninger på landskabet for at lære at beskrive naturområder på baggrund af egne observationer.

Mellemtrin (3:37 min.)